Wat doet Mare


Een kind ontwikkelt zich met vallen en opstaan. Vaak lopen de dingen als vanzelf en gaat het goed, maar soms kan het zijn dat een kind voor korte of langere tijd niet lekker in zijn vel zit.

Een kind vertoont dan gedrag dat lastig is voor zichzelf en voor de omgeving. Als ouder weet je dan niet altijd hoe je je kind daarmee kan helpen, mede omdat je zelf nauw betrokken bent bij je kind waardoor het moeilijk is het probleem van een afstand te bekijken. Dan is het fijn om terecht te kunnen bij iemand die een andere,  frisse blik kan werpen op het gedrag van het kind en dit kan ombuigen in de goede richting. In het bijzonder bij kinderen waarvan de ouders een scheiding doormaken of bij kinderen waarbij een gezinslid ziek is.

Doel van de hulp is te zorgen dat het kind zich ten volste ontwikkelt zonder belemmerde factoren. Daar waar er belemmerende factoren zijn helpt Mare het kind en de ouders inzicht te krijgen in deze factoren en daar waar mogelijk op te lossen. Het kind leert te vertrouwen op zijn eigen kracht.

Bel gerust bij vragen over uw kind!